Парковете на Велинград

Места за отдих и игра

През 2011 година всички общински паркове във Велинград бяха основно реновирани чрез програми на ЕС. Бяха направени нови алеи, игрища и система за осветление. Оттогава те се превърнаха в любимо място за отдих и игра за гражданите и гостите на града.